EXECUTIVE
COACHING

Een goed samenspel tussen de leider en het team is van cruciaal belang voor de groei van een organisatie en haar medewerkers

Leiderschap is geen aangeleerd trucje, het is een 'kunst'. Zo maakt een kunstenaar zichtbaar wat in hem leeft. Wie u bent, resoneert door naar wie u als leider bent.

TEAM
COACHING

Benutten van de individuele talenten binnen een team èn deze dienstbaar inzetten voor de gehele organisatie.

Het is mogelijk, mits u de juiste begeleiding krijgt. We werken vanuit het gedachtegoed dat ieder mens (verborgen) talenten heeft die hem of haar uniek maakt.

MAATWERK
TRAJECTEN

Specifiek op uw vraag afgestemd kunt u kiezen voor een training op maat. Een voordeel van maatwerk is dat het u minder tijd en geld kost.

Na een gedegen kennismaking en intake stellen we een plan van aanpak op en ontwikkelen we in overleg met u een training op maat.

TALENT
ONTWIKKELING

Talenten zijn misschien wel aangeboren, maar zonder de juiste ondersteuning wordt het niet manifest! Wij streven wel naar het maximaal haalbare.

Op individueel niveau gaat het om de herkenning èn benutten van de (latente) talenten, passie, eigenaardigheden en vaardigheden.