Ons aanbod

Speciaal voor Executives, Beroepsgroepen en Topsporters

Persoonlijk leiderschap

Zelfbewustzijn en gericht op het groepsbelang zijn twee essentiële voorwaarden om juist en goed leiderschap te tonen vanuit persoonlijk perspectief.
Persoonlijk leiderschap is een weg van persoonlijke ontwikkeling. Door aan uzelf te werken leert u (in)zien dat uw leiderschapskwaliteiten vooruit gaan.

Zelfsturing

Of een team zelfsturend is en succesvol persoonlijk leiderschap toont is afhankelijk van vele factoren. Zijn de faciliteiten goed geregeld en krijgt het team mandaat? Hoe communiceren de teamleden onderling en met de leiding? Spelen er andere zaken mee die niet benoemd worden?

Wij helpen u uw team zelfsturend te krijgen en de aanwezige talenten optimaal benutten.

Intervisie

Deskundigheidsbevordering door middel van intervisie is essentieel voor de professionele ontwikkeling. Het gaat bij intervisie om situaties waar je zelf invloed op hebt. Dit betekent dat een intervisievraag altijd een zakelijke en een persoonlijke kant heeft.

Focus en Loslaten

Ontdek hoe uw focus invloed heeft op uw resultaat. Handboogschieten is uitermate geschikt om te ontdekken in welke mate u afgestemd bent op uw doel. Vaak hebben we een doel voor ogen. We weten precies wat we willen bereiken in ons werk of privé en toch lukt het niet om uw doel te bereiken. Hoe zit dat nu precies?

Unieke workshops met Pijl en Boog

jarenlange werk-en sportervaring samengebracht in leuke en leerzame workshops