Ons aanbod

Speciaal voor Executives, Beroepsgroepen en Topsporters

Executive Training

Een dirigent slaat de toon en er klinkt muziek. Is dat zo? Een goed samenspel tussen de leider en het team is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een organisatie en de groei van haar medewerkers.

Voor wie?
Leidinggevenden
Bestuurders

Zelfsturing

Of een team zelfsturend is en succesvol persoonlijk leiderschap toont is afhankelijk van vele factoren. Zijn de faciliteiten goed geregeld en krijgt het team mandaat? Hoe communiceren de teamleden onderling en met de leiding? Spelen er andere zaken mee die niet benoemd worden?

Wij helpen u uw team zelfsturend te krijgen en de aanwezige talenten optimaal benutten.

Sparren op niveau

Leiderschap betekent vaak dat u er alleen voor staat. Ook kunt u niet alles met iedereen bespreken.

Wij zijn zeer bewust van het feit dat leiderschap ook over eenzaamheid gaat. Het is niet erg, het hoort erbij maar aan de top zitten volet soms heel alleen.
Wij hebben mensen in dienst die weten wat eenzaamheid is en waar leiderschap over gaat.

persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Zelfbewustzijn en gericht op het groepsbelang zijn twee essentiële voorwaarden om juist en goed leiderschap te tonen vanuit persoonlijk perspectief.
Persoonlijk leiderschap is een weg van persoonlijke ontwikkeling. Door aan uzelf te werken leert u (in)zien dat uw leiderschapskwaliteiten vooruit gaan.

Beroepsgroepen

Voor professionals die met agressie, bedreiging en geweld te maken hebben. Ervaringen met geweld is een gebeurtenis die je nooit vergeet. Hoe goed je als professional ook getraind bent.

De impact is niet te onderschatten en het verandert je.

Intervisie

Deskundigheidsbevordering door middel van intervisie is essentieel voor de professionele ontwikkeling. Het gaat bij intervisie om situaties waar je zelf invloed op hebt. Dit betekent dat een intervisievraag altijd een zakelijke en een persoonlijke kant heeft.

Feedback

Feedback is een effectief middel voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. De ander dient dan als een hulpbron om jezelf te ontwikkelen, en vice versa!

Advies op maat

Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden, maar welke voor u de beste is, is afhankelijk hoe en met wie u op reis wilt gaan.
Neemt u de kortste weg en mist daardoor het landschap die u voorbij raast....

Of neemt u de plattelandsweggetjes en ziet u wel wanneer u aan komt op uw plaats van bestemming?

Waarnemen in niveaus

Ik zie ik zie wat jij niet ziet. En dat is.....

Wat is uw visie? Ziet u het goed? Deze meerdaagse training is bedoeld om u te leren onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van de waarnemen en werkelijkheid.

Lanterfanten

We leven in een tijd van veel doen, drukke agenda’s, vele sociale contacten – al dan niet via social media – een gezin, familieleden en vrienden. De activiteiten die bedoeld zijn ter ontspanning, zorgen er voor dat we niet meer tot rust kunnen komen. Ra ra hoe kan dat? Weten we nog hoe we moeten uitrusten?

Topsport

Mental coaching TOPSPORTER

Ontwikkel je TALENT en haal het maximale uit jezelf met Mental Coaching! Topsport vergt het uiterste van je en alle tijd en aandacht. Tijdens dit intensief en gedegen persoonlijke trainingsprogramma leren we je bewust te worden van de impact van je geestelijke welzijn.

Unieke workshops met Pijl en Boog

jarenlange werk-en sportervaring samengebracht in leuke en leerzame workshops

Focus en Loslaten

Ontdek hoe uw focus invloed heeft op uw resultaat. Handboogschieten is uitermate geschikt om te ontdekken in welke mate u afgestemd bent op uw doel. Vaak hebben we een doel voor ogen. We weten precies wat we willen bereiken in ons werk of privé en toch lukt het niet om uw doel te bereiken. Hoe zit dat nu precies?

Coaching met de boog

De pijl en boog als verlengde van het lichaam en de geest.

"Uw vermogen tot loslaten maakt dat u doel kunt raken.”

Rozenvrees

En ineens kunt u niet meer op geel schieten!

Door middel van individuele begeleiding en analyse stellen we een plan van aanpak op om u van uw rozenvrees af